Toegevoegd aan uw winkelmandje
0 € incl.btw
< Verder winkelen
Winkelmandje
Bestelling afronden
Contact 0

U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.

Naar uw account
Zoeken
+31 (0)46 458 68 99 info@furandfashion.nl
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen -x-x-x-x-
Bezoek ons atelier
  • Engelenkampstraat 55
  • 6131 JE Sittard
  • +31 (0)46 458 68 99
Made in Limburg
Ervaringen Wij zijn bedoordeel met een: ( 5 / 5 ) > Bekijk beoordelingen

Duurzaamheidsuitgangspunten Rademakers

Rademakers FF heeft als visie om jassen en accessoires te verkopen, outerwear .  Met respect voor mens, dier en milieu.

De collectie is hoofdzakelijk gemaakt uit de grondstoffen leder, lamsvachten en geselecteerde bontvellen. Vervaardigt in eigen atelier of bij leveranciers ingekocht. Tegenstanders van het dragen van bont beweren dat bont gelijk staat aan dieren leed.  Dit is pertinent onjuist ! Zij menen ook hun mening aan anderen te moeten opdringen. Dit repectloos. Rademakers FF gebruikt gecerficeerde dierenhuiden of het nu in het kader is van natuur regulatie of vlees consumptie zoals bijvoorbeeld bij wasbeer, bisam, opossum of lam diernhuidenspeciaal gehouden zijn voor hun vacht.  Bijvoorbeeld nerts of vos.

Alles wat we doen heeft impact op het milieu, de mensen en dieren. Als outdoorbedrijf zijn we ons terdege bewust van deze impact en we doen ons uiterste best om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden, om de milieuschade te verminderen en dierenleed te voorkomen. Daarnaast probeert Rademakers FF het verbruik van water, energie en chemicaliën te beperken en minder chemisch afval en afvalwater te produceren. Transparantie staat centraal bij het in kaart brengen van risico’s en het gezamenlijk werken aan verbeteringen. 

Dit is geen tijdelijke maar een duurzame inspanning. We houden rekening met de natuur,  wanneer we het ene materiaal boven het andere kiezen; en wanneer we beslissen waar we onze kleding produceren. Maar het is niet gemakkelijk. We moeten compromissen sluiten. Soms moeten we "nee" zeggen als we "ja" willen zeggen. We hebben fouten gemaakt en zullen fouten blijven maken. Maar we proberen van hen te leren; we willen innoveren en ons aanpassen.  Rademakers FF leunt niet genoegzaam achterover en denkt dat wat we nu doen goed genoeg is. Wij werken hieraan door zo milieuvriendelijk als mogelijk te produceren; door jassen te vervaardigen die generaties lang meegaan; door strikte normen te stellen aan onszelf en onze leveranciers; en door meer mensen kennis te laten maken met deze natuurlijke grondstofffen en de talloze voordelen ervan.

Om hier invulling aan te geven respecteerd en handelt Rademakers FF o.a. naar de richtlijnen van de internationale CITES-overeenkomst. Waarin afspraken zijn gemaakt over de handel van bedreigde planten-en diersoorten. Daarnaast behoort Rademakers FF bij de eerste bedrijven die het Convenant Duurzame Kleding en Textiel hebben ondertekend, waarbij het zich heeft gecommitteerd om op risico gebaseerde due diligence in lijn met de OESO-richtlijnen uit te voeren. Onderdeel hiervan is het signaleren en tegengaan van discriminatie, kinderarbeid en dwangarbeid. Ook zet Rademakers zich in voor het recht op vrije onderhandelingen door onafhankelijke vakbonden, een leefbaar loon en gezonde en veilige werkomstandigheden voor werknemers.

Leren jassen, bontjassen en lammy coats hebben een lange tot uitzonderlijk lange levensduur. Vooral bontjassen kunnen ook na jarenlang draagplezier aangepast worden aan het modebeeld. Dit maakt bontjassen en lammy coats bij uitstek duurzame natuurproducten. Doordat een bontjas tot meer als 30 jaar en lammy coats wel tot meer dan twintig jaar meegaan, blijft de impact op mens, milieu en dier beperkt.

De Vijf vrijheden, opgesteld in 1965, wordt op grote schaal gebruikt  om dierenwelzijn te omschrijven of te definieren, echter het vertegenwoordigt niet meer geheel de nieuwste wetenschappelijke stand van zaken.  De definitie van dierenwelzijn opgesteld door de de faculteit diergeneeskunde te Utrecht, duidt veel beter de visie van Rademakers FF. In het kort; het dier moet zich actief aan zijn levensomstandigheden kunnen aan passen en daarmee een toestand bereiken die het als positief ervaart. Hieruit volgen automatisch de voorwaarden voor welzijnsnormen, waaraan de productieketen dient te voldoen. In het op wetenschappelijke bases ontwikkelde Welfur-programme, ondersteund door de Europese Unie en uitgevoerd door 6  verschillende europese universiteiten, is te lezen aan welke normen de europesche bont-farms dienen te voldoen. Meer hierover  is te vinden onder de titel : Grondstoffen

Om te garanderen dat Rademakers’ uitgangspunten gerespecteerd worden, doet Rademakers FF  alles wat in zijn macht ligt om inzicht in de keten te krijgen. Zo wordt er altijd gevraagd naar de herkomst en de productiewijze van de vellen. Rademakers FF vraagt onder andere naar de bron van het dierlijke materiaal, waar het dierlijke materiaal geproduceerd wordt en wie de producent is, hoe de dieren gehouden en vervoerd worden, en onder welke omstandigheden ze gedood worden. Gezien de mate van specialisatie die nodig is voor de productie, van de jassen die Rademakers  FF verkoopt, zijn de relaties met leveranciers en tussenpersonen persoonlijk en langdurig.  Daardoor is de productie keten overzichtelijk en kan makkelijker worden bijgestuurd, en de leverancier worden aangesproken bij onvolkomenheden of schendingen op mens dier en milieu in het productie proces. Daarnaast deelt Rademakers zijn IMVO-beleid ook met al zijn leveranciers.

Rademakers is lid van het Nederlands  Bontinstituut en probeert op deze manier invloed uit te oefenen op betere omstandigheden voor mens milieu en dier. Het  NBI werkt nauw samen  met Fur Europe en de International Fur Federation, ( IFF ). Middels deelname aan symposiums van Fur Europe en IFF, en als board member van de IFF. Uitvoeren van aktief beleid jegens dierenwelzijn om zo het dierenwelzijn te verhogen. Gezien de grootte van het bedrijf is dit de manier waarop geprobeerd wordt haar invloed te vergroten.

Bedrijfsactiviteiten

De bedrijfsactiviteiten van Rademakers bestaan uit:

  • Het op maat en naar wens maken van jassen uit de grondstoffen van leder lammy en bont in eigen atelier.

  • Verkoop van jassen uit de grondstoffen leder lammy en bont deels verkregen door een kleine hoeveelheid inkoop van “kant en klare/ready to wear” jassen en accessoires.

  • Het restylen van bestaande bontjassen die door de klanten wordt aangeleverd en naar wens en op maat van de klant wordt gemaakt. Welke een grote bijdrage levert aan het recyclen van grondstoffen. De circulaire economie.

  • Het repareren en herstellen van hoofdzakelijk bontmantels.

Naaiateliers

Een belangrijk deel van de werkzaamheden zoals herstellen, restylen en op maat maken van jassen, vindt plaats in het eigen atelier in Sittard. Daarnaast maakt Rademakers gebruik van naaiateliers in Duitsland, Griekenland en Spanje. Rademakers vertrouwt erop dat bestaande wet en regelgeving in deze Europese landen nageleefd en gehandhaafd wordt. Hiermee worden de risico’s op de negen thema’s in deze naaiateliers voldoende afgedekt. Mede ook gezien de langdurige relaties die met deze naaiateliers zijn opgebouwd. Mochten er toch signalen komen dat er wel misstanden zijn, dan zal Rademakers deze onderzoeken en indien nodig oppakken. De leverancier van het kleine aantal “kant en klare jassen” dat Rademakers inkoopt, zit in Griekenland. De productielocaties van de ingekochte mantels worden opgevraagd en de uitgangspunten van Rademakers worden met de leverancier gedeeld om de risico’s voor zover mogelijk te beperken.

Grondstoffen

Rademakers maakt voornamelijk gebruik van de natuurlijke producten zoals bont, leer en lammy in zijn collectie. Rademakers heeft als uitgangspunt dat dierenwelzijn wordt gerespecteerd en dat de risico’s zoveel mogelijk worden voorkomen.

Bont

Verreweg het grootste gedeelte van het bont waar Rademakers mee werkt is wordt door klanten zelf aangeleverd met de wens die voor haar te veranderen in een nieuw en eigentijds model. Hiermee levert Rademakers direct een bijdrage aan de circulaire economie. De levensduur van een bontjas kan wel tot meer dan twintig jaar zijn, waardoor de impact op mens, milieu en dier beperkt is. Een deel van de collectie betreft nieuw bont, waarbij zoveel mogelijk geprobeerd wordt dierenwelzijnsstandaarden te garanderen. Indien mogelijk met gecertificeerd bont afkomstig uit Europa, Australië en Verenigde staten. Als dit niet mogelijk is probeert Rademakers de beste alternatieven te zoeken.

Gecertificeerd bont

Het bont wat Rademakers via veilinghuizen en of vel handelaren in Europa, inkoopt is vanaf 2019 aantoonbaar Welfur[1] gecertificeerd.

WelFur is een op wetenschap gebaseerd evaluatieprogramma  opgesteld door 6  verschillende  Universitaire faculteiten dieren-geneeskunde . En door ‘n onafhankelijke derde, keurings instantie, Baltic Control (2) gecontroleerd. Het is is gebaseerd op een hiërarchische structuur, waarbij 4 welzijnsprincipes (Goede voeding, Goede huisvesting, Goede gezondheid, Passend gedrag), onderverdeeld in 12 criteria (bijv. afwezigheid van honger en dorst naar goede voeding). Welfur is verreweg het grootste gedeelte van het nieuw ingekochte bont.  Op dit moment garandeerd Rademakers dat het ingekochte bont tenminste OA[2] is, en dus voor het grootste gedeelte Welfur. Vachten van nerts en vos zijn beschikbaar via deze veilingen en worden uitsluitend hier ingekocht. Via deelname aan het bont instituut probeert Rademakers invloed uit te oefenen op het verbeteren van de dierenwelzijnsnormen van het Welfur programma, en de consument controleerbare transperantie te tonen en juist voor te lichten.

Niet gecertificeerd bont

Momenteel is het nog niet mogelijk om andere vachten dan nerts en vos onder het Welfur programma in te kopen. Hier wordt al wel aan gewerkt via het keurmerk: Furmark (4)  De nieuwe wereld standaard voor gecertificeerd bont welke vanaf 2020 zijn intrede doet. De konijnenvachten die nu ingekocht worden, garandeert Rademakers dat de konijnen afkomstig zijn uit hobby fokkerijen in Duitsland. De wasbeervachten komen van het WE PREFUR programma[3] in Duitsland, waarbij in het kader van natuurregulatie dieren onder leiding en van het deutsche Jagd verband ,door jagers geschoten worden. De Muskus rat vachten komen uit Amerika en zijn het resultaat van plaag bestrijding.  Ook in NL wordt de muskusrat als schadelijk wild gevangen, in opdracht en onder leiding van de overheid. Daar zij de dijken doorgraven en ondermijnen.  De door de overheid toegepaste verdrinkings val is niet diervriendelijk. Daar er schijnbaar geen betere vang methoden zijn, wordt deze nog steeds toegepast. Dit geldt ook voor de Opossum die uit Australië worden geïmporteerd. Wat betreft de wezel, deze vellen kunnen alleen in Azië ingekocht worden, waarbij de herkomst niet traceerbaar is. Klanten vragen sporadisch expliciet om wezelvellen, waardoor het niet mogelijk is deze uit de collectie te halen. Wel biedt Rademakers zijn klanten altijd vergelijkbare alternatieven, om de import uit Azië zo laag mogelijk te houden. Voor de wezelvellen die toch uit Azië ingekocht worden zal Rademakers zijn tussenleveranciers altijd vragen waar de vellen vandaan komen en hoe de risico’s voor dierenwelzijn zijn afgedekt.

Uitsluitingscriteria bont

Rademakers  houdt  zich strikt aan  internationale CITES-overeenkomst, waarin afspraken zijn gemaakt over de handel van bedreigde planten-en dier  soorten. Ook zal Rademakers nooit vachten uit China inkopen, als deze ook in Europa beschikbaar zijn, ondanks de hogere prijs.

Leder, Lammy en overige materialen

Wat betreft leder, lammy en overige materialen is Rademakers bezig met het inzicht verkrijgen in de herkomst van de (dierlijke) materialen. Het blijkt in de praktijk dat de herkomst van leer en/of lamsvachten het algemeen en ledervellen in het bijzonder, er bij lange na niet zulke standaards over dierenwelzijn zijn ontwikkeld zoals deze reeds bestaan bij bont. Het traceren gebeurt o.a. door middel van het bevragen van leveranciers zoals omschreven onder de duurzaamheidsuitgangspunten van Rademakers.


Contact
Copyright 2021 - rademakersff.nl | Algemene voorwaarden | Sitemap | Privacy statement |